Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
495.Ve funkci y = x3 + 3x2 + cx + d určete koeficienty c, d tak, aby se daná křivka dotýkala osy prvního a třetího kvadrantu v bodě x = 2.c = -23 , d = 28