Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
508.Vypočtěte derivaci funkce f: y = (1 + nxm)(x + 1) v libovol.bodě D(f)y' = 1 + n(m + 1)xm + n.mxm-1