Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
515.Vypočtěte derivaci funkce f: y = sinx.cosx v libovol.bodě D(f)y' = cos2x