Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
530.Napište rovnici tečny křivky o rovnici y2 = 6x - 8 v bodě T[2,2].3x-2y-2=0