Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
538.Je dána parabola y = x2 - 4x + 3. Pomocí derivace určete vrchol paraboly.V[2;-1]