Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
733.Vypočtěte -(x - 2)-2/2 + C