Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
741.Vypočtěte [-(2x - 3)-2]/4 + C