Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
753.Vypočtěte ln|x3 - x + 2| + C