Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
763.Vypočtěte 3xln-23(xln3 - 1) + C