Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
768.Vypočtěte -ln|cos| + C