Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
772.Vypočtěte x6/6 + x5/5 + x4/4 + x3/3 + x2/2 + x + ln|x - 1| + C