Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
774.Vypočtěte 2(x-1)1/2/35.(5x3+6x2+8x+16) + C