Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
778.Vypočtěte x2/4 + 1/4.xsin2x + 1/8.cos2x + C