Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
781.Vypočtěte C - e-x(2 + 2x + x2)