Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
789.Vypočtěte 2.(x-2)1/2+21/2arctg[(x-2)/2]1/2 + C