Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
825.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = x2 , y2 = x1/6