Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
835.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = cosx , y = 1 - 2x/p(3p-8)/8