Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
847.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = tgx , y = 0 , x = 0 , x = p/40,5.ln2