Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
850.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací jednoho oblouku sinusoidy kolem osy xp2/2