Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
854.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = lnx , y = 0 , x = 2 , x = e2(1-ln2)