Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
859.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolami y = x2 - 4x + 5 , y = -x2 + 4x - 18/3