Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
865.Vypočtěte objem rotačního paraboloidu o polom2ru podstavy r = 3 a výšce v = 6 .27p