Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
872.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = x2 - 2x , y = 4x - x29