Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
883.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného hyperbolou x2 - y2 = 9 , osou x a průměrem hyperboly procházející bodem M[5,4]9ln3/2