Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
891.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = lnx , y = 0 , x = a (a>0)1+a(lna-1)