Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
892.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = -2x2 + 8x - 3 , y = x2 - 4x + 6 4