Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
906.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y = cosx , y = -1 , x<-p,p> kolem přímky y = -13p2