Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
913.Vypočtěte (1/6).arctg(2x/3)+C