Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
927.Vypočtěte 2x+3ln|x-2|+C