Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
929.Vypočtěte x/2-(5/4)ln|2x-1|+C