Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
937.Vypočtěte x.arctgx-(1/2)ln|1+x2|-(1/2)(arctgx)2+C