Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
938.Vypočtěte (1/4)arctg[(2x+1)/2]+C