Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
940.Vypočtěte ln[|x|/(1+x2)1/2]-(1/x)arctgx-(1/2)(arctgx)2+C