Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
943.Vypočtěte 3.x1/3+3.ln|x1/3-1|+C