Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
955.Vypočtěte (2/9)(9x2+6x+2)1/2+(13/9)ln|3x+1+(9x2+6x+2)1/2|+C