Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
965.Vypočtěte (-2/3)ln|x+1|+(1/3)ln|x2-x+1|+(2/)arctg[(2x+1)/]+arctg[(2x-1)/]+C