Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
967.Vypočtěte (2/arctg[(2x+1)/]-arctg(x+2)+C