Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
968.Vypočtěte ln|(3x2-5x+2)/(3x2+5x+2)|+C