Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
969.Vypočtěte (1/14)[x/(x2+7)+(1/)arctg(x/)]+C