Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
972.Vypočtěte ln|x|-(1/3)ln|x3+1|+C