Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
983.Vypočtěte ln|2x-1|-6ln|2x-3|+5ln|2x-5|+C