Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
984.Vypočtěte ln|x2(x+1)|+6ln|x+1|+C