Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
994.Vypočtěte 0,25ln|x/(x-2)|-(1/x)(1+1/2x)-0,5/(x-2)+C