Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
995.Vypočtěte C-x/(x2-1)2+C