Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
999.Vypočtěte 0,25ln|(1+x)/(1-x)|-0,5arctgx+C