Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1000.Vypočtěte 0,25ln|[x4(x+1)-2(x2+1)-1]-0,5arctgx+C