Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1006.Vypočtěte 0,125(13x-159)/(x2-6x+13)+(53/16)arctg[(x-3)/2]+C