Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1009.Vypočtěte Ostrogradského metodou (3x2-x)(x-1)-1(x2+1)-1+ln[(x-1)2/(x2+1)]+arctgx+C