Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1014.Vypočtěte (1/4)[(2x6-3x2)/(x4-1)+1,5ln|(x2-1)/(x2+1)|]+C