Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1044.Vypočtěte: (1/15)cos3x(3cos2x-5)+C